Anuncis al BOPG

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2022 Bop: 215-0 Edicte: 9856 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 06/2022
Exercici: 2022 Bop: 213-0 Edicte: 9764 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus municipals de Santa Pau i l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança número 16, no tributària reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari relatiu al servei de subministrament d'aigua a Santa Pau
Exercici: 2022 Bop: 211-0 Edicte: 9763 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2023
Exercici: 2022 Bop: 204-0 Edicte: 9419 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal que regula la taxa pel servei de llar d'infants i acolliment matinal de la llar d'infants i l'escola
Exercici: 2022 Bop: 195-0 Edicte: 9045 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació de la relació definitiva dels aspirants admesos i exclosos de la convocatòria en règim de personal laboral d'una de plaça tècnic/a de Turisme
Exercici: 2022 Bop: 195-0 Edicte: 8966 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació inicial del Reglament orgànic del Consell de Poble de Santa Pau
Exercici: 2022 Bop: 192-0 Edicte: 8752 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Extracte de la resolució d'Alcaldia de l'Ajuntament de Santa Pau de 27 de setembre de 2022, de convocatòria de subvencions destinades a la realització d'actuacions orientades a l'estalvi energètic (Convocatòria BDNS 651238)
Exercici: 2022 Bop: 191-0 Edicte: 8560 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació definitiva del Reglament orgànic de participació ciutadana
Exercici: 2022 Bop: 181-0 Edicte: 8282 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró de l'Impost d'Activitats Econòmiques de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 177-0 Edicte: 8033 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació de la modificació del Projecte executiu de rehabilitació estructural de l'edifici de l'antic hospital de Sant Roc del municipi de Santa Pau