Aprovació inicial ordenança municipal

A aquesta notícia, podràs trobar l’ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera a Santa Pau, aprovada inicialment en el ple extraordinari de data 27 de desembre de 2023.

Ordenança