Bibliografia

Excursions matinals des de Santa Pau

Agustí, Joaquim i Agustí, Josep
Guies dels Llibres de Batet
52 p.
En català.
Descripció d’atractius itineraris pel paisatge i entorn privilegiats de Santa Pau.


Origen de l’església parroquial de Santa Pau. Importants obres en el temps comprès entre 1512 a 1531

Sala i Giralt, Carme
Amics de Besalú (Assemblea d’Estudis del seu Comtat)
Any 1976.


La fi d’una noble nissaga en la baronia de Santa Pau

Sala i Giralt, Carme
Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (Annals).
Vol.2
Any 1978


Santa Pau

Reixach, Salvador
Diputació de Girona/Caixa de Girona
Any 1990
Quaderns de la Revista de Girona
núm. 81


Del volcà a la taula. Els fesols de Santa Pau

Soler, Tura
Editorial Mèdol

Fotografies: Miquel Ruiz
Dibuixos: Joan Oller