Projecte d’obres bàsic i executiu de Can Torra

A aquesta notícia podràs trobar el projecte d’aprovació inicial del projecte d’obres bàsic i executiu de Can Torra. Centre de prestació de serveis i dinamització de Santa Pau: creació del centre de recursos per a la gent gran.

L’exposició pública del 5 de febrer al 18 de març 2024