Anuncis al BOPG

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2024 Bop: 114-0 Edicte: 5009 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora del preu públic de l'ús de l'àrea d'autocaravanes del municipi de Santa Pau
Exercici: 2024 Bop: 114-0 Edicte: 5007 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 100-0 Edicte: 4407 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació definitiva de l'expedient per a l'adquisició directa de béns
Exercici: 2024 Bop: 97-0 Edicte: 4266 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la contractació de la plaça de peó de la brigada en règim laboral fix, pel sistema de concurs oposició
Exercici: 2024 Bop: 94-0 Edicte: 4202 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Nomenament d'una funcionària per cobrir la plaça d'administrativa
Exercici: 2024 Bop: 89-0 Edicte: 3823 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Delegació de funcions per a celebració de matrimoni civil (Exp. X2024000273)
Exercici: 2024 Bop: 84-0 Edicte: 3586 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació del padró fiscal de la taxa per l'entrada de vehicles i reserva de gual any 2024
Exercici: 2024 Bop: 79-0 Edicte: 3235 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació dels padrons fiscals de la taxa de clavegueram i la taxa d'escombraries domèstiques, comercials i turístiques any 2024
Exercici: 2024 Bop: 68-0 Edicte: 2752 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal que regula les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera de Santa Pau
Exercici: 2024 Bop: 68-0 Edicte: 2733 AJUNTAMENT DE SANTA PAU - Aprovació definitiva del projecte d'obres bàsic i executiu de Can Torra. Centre de prestació de serveis i dinamització de Santa Pau: creació del centre de recursos per a la gent gran