Subvenció per a la gestió forestal sostenible

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Santa Pau una subvenció en concepte de gestió forestal sostenible, any 2021, corresponent a la convocatòria aprovada per resolució ACC/1765/2021, de 2 de juny, per a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal per a l’arranjament del camí del Sallent a Pruan, per un import de 28.459,06 euros, dels quals 16.221,66 euros provenen del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i 12.237,40 euros del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).