Subvencions estalvi energètic 2023

Documentació

Les sol·licituds cal presentar-les telelemàticament, tal com s’estableix a les bases:


Nota informativa per aquelles persones que hagin obtingut una subvenció de l’ICAEN per a la mateixa actuació:

La convocatòria de les subvencions de l’ICAEN (RESOLUCIÓ ACC/3662/2021, d’1 de desembre) al punt 17, estableix que els ajuts atorgats són incompatibles amb altres subvencions o ajuts atorgats per la mateixa finalitat procedent de qualsevol Administració pública. Enllaç web

El termini per a presentar sol·licituds comença el dia 13 de novembre fins al 12 de desembre (inclòs).